ความสำคัญที่หลายๆองค์กรไม่ให้ความสำคัญ "ความลับที่ซ่อนอยู่ใน 5ส" สามาถดึงศักยภาพขององค์กรและพนักงานได้ถึงขีดสุด และที่สำคัญลดต้นทุน เพิ่มกำไร

 

หลักสูตรอบรม การประยุกต์ใช้ 5ส

 

หากคุณพบเจอปัญหาเหล่านี้

1. องค์กรไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้กับองค์กรและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. โรงงานมีแต่สิ่งของที่ไม่จำเป็น และสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว

3. พนักงานไม่มีแนาวทางการสร้างจิตสำนึกที่ดี และมีวินับในการปฎิบัติงาน

4. เกิดปัญหาเดิมซ้ำๆอย่างต่อเนื่อง เช่น เอกสารหาย เครื่องมือหาย

 

เนื้อหาหลักสูตร

+ หลักแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ประเมินความจำเป็นและผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้า

+ ทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผนด้วยหลัก PDCA

+ 5ส กับการทำงานเป็นทีม สร้างจิตสำนึกที่ดีและมีวินัยในการปฏิบัติงาน

+ เอกสารที่เกี่ยวขย้องในการนำมาประยุกต์ใช้เบื้องต้น

 

ทำไมต้องเรียนกับเรา ?

1. ผู้สอนที่มีความรู้ และประสบการณ์ในวงการระบบมาตรฐาน มากกว่า 20 องค์กร

2. การปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย และตรงตามความต้องการของผู้เรียน ทั้งมีการวัดประเมินผลที่ชัดเจน

3. ได้รับแนวทางในการตรวจรับรองมาตรฐานจากผู้ให้การรับรองอย่างแท้จริง

4. ได้ความรู้จริง อิงความฮา เข้าใจง่าย สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

5. ให้ตำปรึกษา และสนับสนุนหลังการฝึกอบรม

 

กลุ่มเป้าหมาย

+ พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

----------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone : 02-297-0090

Mobile : 081-9893239 คุณอภิรัตน์ , 062-9961646 คุณปิ่นนภา

Email : [email protected]

Line ID : @qsgbconsult

 

ระบบที่เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษได้แก่

#GHPs #HACCP #HALAL #BRCGSFood #BRCGSPackaging #BRCGS #FSSC22000 #ISO9001 #ISO14001 #ISO22000 #ISO45001 #ISO50001 #ISO15378 #ISO13485 #SEDEX #BSCI #SA8000 #BSCI #HARA #HaRM #SMETA #ISCC #ISCCPLUS #RECYCLE #พลาสติก #ESG