บริษัท คิว เอส จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
         

          ขอแสดงความยินดีกับ "บริษัท วีซีเอฟกรุ๊ป จำกัด" ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และอาหารสัตว์ อีกหนึ่งความสำเร็จ ที่ได้ผ่านการตรวจรับรอง GMP กับกรมปศุสัตว์ ในวันที่ 25,26 กรกฎาคม 2561 และขอขอบพระคุณที่ทาง "บริษัท วีซีเอฟกรุ๊ป จำกัด" ที่ไว้วางใจ ให้ทางบริษัทฯของเราได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษา และได้เล็งความสำคัญในการทำระบบ จึงขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ