การทำธุรกิจ ต่อให้เรามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์ในวงการ แต่เมื่อเจอกับปัญหาใหม่ ๆ โจทย์ใหม่ ๆ หรือความท้าทายใหม่ ๆ การที่จะถือว่าความเป็นปราชญ์ของตัวเอง แล้วลุยเดินหน้าไปเลยในโจทย์ ความท้าทาย หรือปัญหาใหม่ ๆ นั้น โอกาสที่เราจะพลาดก็มีสูง หรือไม่ก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะ ค้นพบ ว่าทางออกที่ถูกต้องได้ผลดีนั้นคืออะไร ซึ่ง ก็อาจนานไปจนธุรกิจเกิดความเสียหายใหญ่โตหรือไม่ก็โดนคู่แข่งแซงหน้าไปแล้ว

             ดังนั้น เราจึงต้องมีการใช้ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Development Consultant)  เพื่อเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจที่กำลังเผชิญความท้าทาย สามารถเดินหน้าต่อได้อย่าง มั่นใจขึ้น และ เร็วขึ้น และต้องมีการใช้ที่ปรึกษาธุรกิจหลายด้าน เช่น ต้องมี ที่ปรึกษากฎหมาย มาช่วยร่างสัญญาที่รัดกุมและเป็นธรรม รวมถึงช่วยแนะนำขั้นตอนดำเนินการที่รวดเร็วแต่ไม่ขัดเกณฑ์ภาครัฐ  และมีที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อช่วยประเมินมูลค่าที่เหมาะสมให้สาธารณะชนยอมรับ  รวมถึงช่วยแนะนำวิธีการที่จะประหยัดต้นทุนหรือช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับดีลเพียงแค่เปลี่ยนวิธีคิด ที่ปรึกษาธุรกิจ นั้นมีหลายลักษณะ บ้างก็เป็นบริษัทระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านแผนและกลยุทธ์ธุรกิจ บ้างก็เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น IT หรือ Digital บ้างก็เน้นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการพนักงานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมต้องมีที่ปรึกษาธุรกิจ มีใครเขาใช้กันบ้าง ก็พอจะตอบได้ว่า ใคร ๆ เขาก็ใช้กัน 
       
             แต่ บางครั้งพบว่า ผู้บริหารหรือเจ้าของ นำไปปฏิบัติจริงได้ยากหรือไม่ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงเห็นแนวโน้มจากภาคธุรกิจว่า แผนกลยุทธ์ที่สวยงามหรือซับซ้อน อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริหารคาดหวังอีกต่อไป โดยเฉพาะ เมื่อสภาพเศรษฐกิจกำหนดให้ทุกบริษัทต้องรีบปรับตัว สิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องการมากกว่าคือ ผลลัพธ์ ความท้าทายของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการจึงอยู่ที่ว่า การใช้ที่ปรึกษาธุรกิจแบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถตอบโจทย์ด้านการคิดวิเคราะห์ได้เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่มิติในด้านการลงมือทำยังต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ จะยังสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่หรือไม่จากการมีที่ปรึกษาธุรกิจ 

             ที่ปรึกษาทางธุรกิจ เคยเข้าไปช่วยลูกค้าให้พลิกฟื้นกลับมาได้อย่างสวยงาม คือ วางกระบวนการและกลยุทธ์การขายที่ทำให้บริษัท  แห่งหนึ่งในไทยเพิ่มยอดขายได้สำเร็จในตลาดที่แข่งขันอย่างรุนแรง แม้กระทั่งทีมขายที่เคยมีผลงานแย่ที่สุดก็ยังสามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง 30% ภายในเวลาหนึ่งเดือนหลังจากที่ปรับใช้กระบวนการและกลยุทธ์ดังกล่าว ดังนั้น การมีที่ปรึกษาทางธุรกิจ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

 

**************************************************


สนใจที่ปรึกษาอบรมติดต่อฝ่ายขาย
☎️ 096-881-2016 คุณกวาง
Line ID: @qsgconsult

#ISO9001 #ISO14001 #GMP #GHP #HACCP

#BRC #BRCFood #BRCFood #BRCIOP #BRCpackaging
#SEDEX #BSCI #BSCI