4 Re-Strategy แนวทางการปรับตัวของธุรกิจใหญ่ที่เรียนรู้จากธุรกิจใหม่

แนวทางการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เรียนรู้ได้จากธุรกิจ Startup เกิดใหม่ที่เป็น Digital Business สรุปออกมาได้เป็น 4 ประเด็นสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจคุณยังคงไปต่อได้ 

1. คิดใหม่ทำใหม่

ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้คิดว่าเหมือนธุรกิจเกิดใหม่ส่วนใหญ่คุณจะทำอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการรู้จักคุณได้มากที่สุด จะทำอย่างไรให้พวกเขาเจอคุณง่ายที่สุด ในเวลาที่พวกเขา
ต้องการ


2. กลยุทธ์ใหม่

ในการเข้าสู่ตลาดแข่งขันการจะเปิดตัวสินค้าหรือแบรนด์ เดิมเราอาจต้องมีหน้าร้าน มีงานเปิดตัว วันนี้ในยุคดิจิทัลเราอาจจะไม่ต้องใช้งบการตลาดอะไรมากมาย เพราะในเมื่อทุกคนล้วนออนไลน์กันถ้วนหน้า  เราจะมีกลยุทธ์เปิดตัวธุรกิจบนออนไลน์อย่างไรให้คนที่เราต้องการรู้จักโดยใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะทำอย่างไรให้แตกต่างจากคู่แข่งที่มีอยู่


3. การใช้แพลตฟอร์ม

การใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะบรรดาแพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์ของธุรกิจและลูกค้าคุณไว้ให้พร้อมใช้งานในระดับหนึ่ง 


4. พฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปไว แต่วิธีการทำงานในองค์กรยังเหมือนเดิมหลายองค์กรยังคงมีวิธีการทำงานแบบเก่า นี่คือปัญหาขององค์กรส่วนใหญ่ที่ยังคงทำงานด้วยวิธีเก่าๆ 

ดังนั้น เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปหมดแล้ว คุณก็ต้องรู้จักปรับองค์กรหรือ Re-Strategy ให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคตามไปเช่นกันด้วย

Credit: Nattapon Muangtum

replica watches

 

 

**************************************************


สนใจที่ปรึกษาอบรมติดต่อฝ่ายขาย

☎️ 096-881-2016 คุณกวาง

Line ID: @qsgconsult

#ISO9001 #ISO14001 #GMP #GHP #HACCP #BRC #BRCFood #BRC #Sedex #BSCI