หลักสูตร Quality Management System (QMS) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 ( 1 MD)

Public : ราคา 3,500 บาท / คน

Inhouse : ราคา 15,000 บาท / MD (ไม่จำกัดผู้เข้าร่วมอบรม*)

 

 

หมายเหตุ : สามารถออกใบรับรองสูงสุดได้ 50 ใบ ต่อหลักสูตรสอบถามข้อมูล : บริษัท คิวเอสจี บี ทรานส์ฟอร์ม จำกัด

Mobile : 081-9893239

Email : [email protected]

Line ID : @qsgbconsult

ขอใบเสนอราคา